Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67428

Sist oppdatert: 2017-03-20 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:26 S (2016-2017), Innst. 218 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Karin Andersen og Heikki Eidsvoll Holmås om et universelt utformet samfunn

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8662 21. mar 2017 Forslag nr. 2, 4, 6 - 19 og 21 - 26 på vegne av SV. Nei 5% (5/101) 95% (96/101) 40% (68/169)
8663 21. mar 2017 Forslag nr. 3, 5 og 20 på vegne av SV. Nei 9% (9/101) 91% (92/101) 40% (68/169)
8664 21. mar 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 49% (49/101) 51% (52/101) 40% (68/169)
8665 21. mar 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)