Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67388

Sist oppdatert: 2017-03-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 33 L (2016-2017), Innst. 200 L (2016-2017), Lovvedtak 64 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i rettergangslovgivningen mv. (organiseringen av den sivile rettspleien på grunnplanet)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8679 23. mar 2017 § 16 annet ledd og ny § 17 Ja 92% (90/98) 8% (8/98) 42% (71/169)
8680 23. mar 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
8681 23. mar 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)