Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67369

Sist oppdatert: 2016-12-11 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Stortingets presidentskap

Type: lovsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 51 L (2016-2017), Lovvedtak 33 (2016-2017), Lovanmerkning 1 (2016-2017)

Beskrivelse: Ny stortingsgodtgjørelseslov

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8264 12. des 2016 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Ja 100% (95/95) 0% (0/95) 44% (74/169)
8265 12. des 2016 § 16 første ledd andre punktum Ja 67% (64/96) 33% (32/96) 43% (73/169)
8266 12. des 2016 Øvrige deler av § 16 samt alle øvrige paragrafer Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
8267 12. des 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (96/96) 0% (0/96) 43% (73/169)
8396 16. des 2016 Forslag til lovanmerkning på vegne av A, FrP, KrF, Sp og V. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
8465 19. des 2016 Lovanmerkning 1 Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)