Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67348

Sist oppdatert: 2016-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 29 S (2016-2017), kap. 542, Innst. 142 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8428 17. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)