Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67347

Sist oppdatert: 2016-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 30 S (2016-2017), kap. 490, 496, 497, 3490, 3496 og 3497, Innst. 135 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8363 15. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)