Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67332

Sist oppdatert: 2016-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 28 S (2016-2017), unntatt kap. 340 og 341, Innst. 125 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kulturdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8342 14. des 2016 Innstillingens tilrådingen Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)