Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67331

Sist oppdatert: 2016-12-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Energi- og miljøkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 21 S (2016-2017), Innst. 139 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2016 under Klima- og miljødepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8318 14. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)