Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 67330

Sist oppdatert: 2016-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 30 S (2016-2017), unnateke kap. 456 og 3456, 490, 496, 497, 3490, 3496 og 3497, Innst. 130 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2016 under Justis- og beredskapsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8383 16. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)