Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67329

Sist oppdatert: 2017-02-01 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 18 L (2016-2017), Innst. 160 L (2016-2017), Lovvedtak 51 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i finansforetaksloven (overdragelse av forsikringsportefølje ved offentlig administrasjon mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8534 2. feb 2017 Innstillingens tilråding Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
8535 2. feb 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)