Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67245

Sist oppdatert: 2016-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 17 S (2016-2017), Innst. 122 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til inngåelse av avtaler i form av brevveksling mellom Norge og Den europeiske union og mellom Norge og Sveits innenfor rammen av det generelle preferansesystemet for utviklingsland (GSP)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8364 15. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)