Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67241

Sist oppdatert: 2017-06-19 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 1, tillegg nr. 1 (2016-2017), Innst. 483 S (2016-2017)

Beskrivelse: Tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017) Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9744 20. jun 2017 romertallene I og II. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
9745 20. jun 2017 Romertall III. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)