Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67209

Sist oppdatert: 2017-06-05 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:17 S (2016-2017), Innst. 353 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø, Ingunn Gjerstad og Torgeir Knag Fylkesnes om urfolks rettigheter i retningslinjene for Statens pensjonsfond utland

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
9185 6. jun 2017 Forslag nr. 2 på vegne av SV. Nei 34% (34/101) 66% (67/101) 40% (68/169)
9186 6. jun 2017 Forslag nr. 1 på vegne av V og SV. Nei 11% (11/101) 89% (90/101) 40% (68/169)
9187 6. jun 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)