Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67104

Sist oppdatert: 2016-12-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 5 (2016-2017), Innst. 5 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 (saldering)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8470 20. des 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 35% (35/100) 65% (65/100) 41% (69/169)
8471 20. des 2016 Stor bokstav A, stor bokstav B samtlige romertall, stor bokstav C, stor bokstav D liten bokstav a og liten bokstav b samtlige romertall Ja 58% (58/100) 42% (42/100) 41% (69/169)