Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67098

Sist oppdatert: 2016-12-12 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 2 (2016-2017), Innst. 13 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 under Samferdselsdepartementet (tingsinnskudd i Bane NOR SF og andre saker i forbindelse med jernbanereformen)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8287 13. des 2016 Forslag nr. 11 på vegne av SV. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
8288 13. des 2016 Forslag nr. 9 på vegne av A. Nei 36% (37/103) 64% (66/103) 39% (66/169)
8289 13. des 2016 Forslag nr. 10 på vegne av A. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
8290 13. des 2016 Forslag nr. 5 på vegne av A og Sp. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
8291 13. des 2016 Forslag nr. 4 og 6 - 8 på vegne av A og Sp. Nei 43% (44/103) 57% (59/103) 39% (66/169)
8292 13. des 2016 Forslag nr. 3 på vegne av A, Sp og V. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
8293 13. des 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og V. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
8294 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall I. Ja 57% (58/102) 43% (44/102) 40% (67/169)
8295 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall II, III, IV, V, IX, XI, XII, XIII og XIV. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
8296 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall VI. Ja 97% (100/103) 3% (3/103) 39% (66/169)
8297 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall VII. Ja 96% (98/102) 4% (4/102) 40% (67/169)
8298 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall VIII. Ja 97% (99/102) 3% (3/102) 40% (67/169)
8299 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall X. Ja 96% (98/102) 4% (4/102) 40% (67/169)
8300 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall XV, XVI, XIX, XX og XXI. Ja 58% (60/103) 42% (43/103) 39% (66/169)
8301 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall XVIII. Ja 64% (66/103) 36% (37/103) 39% (66/169)
8302 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall XVII. Ja 97% (99/102) 3% (3/102) 40% (67/169)