Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 67081

Sist oppdatert: 2016-12-04 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S Tillegg 5 (2016-2017), Innst. 2 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endring av Prop. 1 S (2016-2017) Statsbudsjettet 2017 (saldering)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8171 5. des 2016 Forslag nr. 110, 111, 115, 121 og 125 på vegne av MDG. Nei 2% (2/102) 98% (100/102) 40% (67/169)
8172 5. des 2016 Forslag nr. 86, 87, 89, 91 - 94, 97-98 på vegne av MDG. Nei 2% (2/103) 98% (101/103) 39% (66/169)
8173 5. des 2016 Forslag nr. 109, 112, 116, 118 og 122 på vegne av MDG. Nei 4% (4/103) 96% (99/103) 39% (66/169)
8193 5. des 2016 Forslag nr. 88, 90 og 96 på vegne av MDG. Nei 4% (4/103) 96% (99/103) 39% (66/169)
8194 5. des 2016 Forslag nr. 124 på vegne av MDG. Nei 3% (3/102) 97% (99/102) 40% (67/169)
8195 5. des 2016 Forslag nr. 119 på vegne av MDG. Nei 7% (7/103) 93% (96/103) 39% (66/169)
8196 5. des 2016 Forslag nr. 95 på vegne av MDG. Nei 10% (10/103) 90% (93/103) 39% (66/169)
8197 5. des 2016 Forslag nr. 126 på vegne av MDG. Nei 35% (35/101) 65% (66/101) 40% (68/169)
8198 5. des 2016 Forslag nr. 120 og 123 på vegne av MDG. Nei 37% (38/103) 63% (65/103) 39% (66/169)
8199 5. des 2016 Forslag nr. 114 på vegne av MDG. Nei 40% (41/103) 60% (62/103) 39% (66/169)
8200 5. des 2016 Forslag nr. 113 og 117 på vegne av MDG. Nei 43% (44/103) 57% (59/103) 39% (66/169)
8201 5. des 2016 Forslag nr. 58 - 61, 68, 70, 72 - 74, 76, 77 og 83 på vegne av SV. Nei 3% (3/102) 97% (99/102) 40% (67/169)
8202 5. des 2016 Forslag nr. 62, 65, 66, 78 - 81, 84, 85, 101, 102 og 105 - 107 på vegne av SV. Nei 4% (4/103) 96% (99/103) 39% (66/169)
8203 5. des 2016 Forslag nr. 103 og 104 på vegne av SV. Nei 4% (4/103) 96% (99/103) 39% (66/169)
8204 5. des 2016 Forslag nr. 63 på vegne av SV. Nei 10% (10/103) 90% (93/103) 39% (66/169)
8205 5. des 2016 Forslag nr. 108 på vegne av SV. Nei 37% (38/103) 63% (65/103) 39% (66/169)
8206 5. des 2016 Forslag nr. 67, 69, 71, 75 og 82 på vegne av SV. Nei 42% (43/103) 58% (60/103) 39% (66/169)
8207 5. des 2016 Forslag nr. 27 på vegne av V. Nei 6% (6/103) 94% (97/103) 39% (66/169)
8208 5. des 2016 Forslag nr. 3, 4, 8, 12, 19, 23 og 127 på vegne av Sp. Nei 6% (6/103) 94% (97/103) 39% (66/169)
8209 5. des 2016 Forslag nr. 21 og 22 på vegne av Sp. Nei 9% (9/103) 91% (94/103) 39% (66/169)
8210 5. des 2016 Forslag nr. 14 på vegne av Sp. Nei 10% (10/103) 90% (93/103) 39% (66/169)
8211 5. des 2016 Forslag nr. 5, 7, 16, 17 og 24 - 26 på vegne av Sp. Nei 42% (43/103) 58% (60/103) 39% (66/169)
8212 5. des 2016 Forslag nr. 9 og 11 på vegne av Sp. Nei 42% (43/103) 58% (60/103) 39% (66/169)
8213 5. des 2016 Forslag nr. 6, 10, 13, 15, 18 og 20 på vegne av Sp. Nei 43% (43/101) 57% (58/101) 40% (68/169)
8214 5. des 2016 Forslag nr. 2 på vegne av KrF. Nei 6% (6/103) 94% (97/103) 39% (66/169)
8215 5. des 2016 Forslag nr. 128 på vegne av A. Nei 33% (34/103) 67% (69/103) 39% (66/169)
8216 5. des 2016 Forslag nr. 99 på vegne av H og FrP. Ja 57% (59/103) 43% (44/103) 39% (66/169)
8217 5. des 2016 Forslag nr. 100 på vegne av H, FrP, KrF og V. Ja 56% (58/103) 44% (45/103) 39% (66/169)
8218 5. des 2016 Romertall II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
8219 5. des 2016 Romertall III. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)