Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66903

Sist oppdatert: 2017-02-13 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 7 L (2016-2017), Innst. 165 L (2016-2017), Lovvedtak 53 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i helseberedskapsloven mv. (beredskapsregistre mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8542 14. feb 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)
8543 14. feb 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (98/98) 0% (0/98) 42% (71/169)