Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66820

Sist oppdatert: 2017-02-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 5 L (2016-2017), Innst. 172 L (2016-2017), Lovvedtak 54 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i arbeidsmiljøloven (gjennomføring av håndhevingsdirektivet mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8547 16. feb 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A, Sp og SV. Nei 42% (41/97) 58% (56/97) 43% (72/169)
8548 16. feb 2017 Innstillingens tilråding Ja 89% (86/97) 11% (11/97) 43% (72/169)
8549 16. feb 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 90% (86/96) 10% (10/96) 43% (73/169)