Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66800

Sist oppdatert: 2016-10-17 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Valgkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: innstillingssaker

Henvisning: Innst. 31 S (2016-2017)

Beskrivelse: Valg av medlemmer og varamedlemmer til Nordisk råd

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7902 18. okt 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)