Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66788

Sist oppdatert: 2016-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 3:1 (2016-2017), Innst. 143 S (2016-2017)

Beskrivelse: Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8463 19. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)