Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66787

Sist oppdatert: 2016-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: dokumentserien

Henvisning: Dokument 1 (2016-2017), Innst. 144 S (2016-2017)

Beskrivelse: Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2015 (unntatt Riksrevisjonens rapport om revisjon av politiets og Forsvarets objektsikring - tillegg nr. 1 til Dokument 1 (2016-2017)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8461 19. des 2016 Romertall I. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
8462 19. des 2016 Romertall II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)