Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 66728

Sist oppdatert: 2016-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 17 S (2016-2017)

Beskrivelse: Svalbardbudsjettet 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8454 19. des 2016 romertallene I, II, III, IV, V og VI. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)