Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8322 14. des 2016 Forslag nr. 1 - 4 på vegne av A. Nei 42% (42/99) 58% (57/99) 41% (70/169)
8323 14. des 2016 Forslag nr. 5 på vegne av A og KrF. Ja 52% (50/97) 48% (47/97) 43% (72/169)
8324 14. des 2016 Forslag nr. 6 på vegne av A. Nei 34% (34/99) 66% (65/99) 41% (70/169)
8325 14. des 2016 Forslag nr. 7 og 8 på vegne av A. Nei 41% (41/99) 59% (58/99) 41% (70/169)
8326 14. des 2016 Forslag nr. 9 på vegne av KrF. Nei 11% (11/99) 89% (88/99) 41% (70/169)
8327 14. des 2016 Forslag nr. 10, 11 og 15 på vegne av Sp. Nei 40% (40/99) 60% (59/99) 41% (70/169)
8328 14. des 2016 Forslag nr. 12 - 14 på vegne av Sp. Nei 41% (41/99) 59% (58/99) 41% (70/169)
8329 14. des 2016 Forslag nr. 16 på vegne av Sp. Nei 10% (10/99) 90% (89/99) 41% (70/169)
8330 14. des 2016 Forslag nr. 17 på vegne av Sp. Nei 15% (15/99) 85% (84/99) 41% (70/169)
8331 14. des 2016 Forslag nr. 18 på vegne av V. Ja 100% (100/100) 0% (0/100) 41% (69/169)
8332 14. des 2016 Stor bokstav A, romertall I Ja 59% (58/99) 41% (41/99) 41% (70/169)
8333 14. des 2016 Stor bokstav A, romertallene II - V og VII Ja 96% (94/98) 4% (4/98) 42% (71/169)
8334 14. des 2016 Forslag nr. 19 på vegne av familie- og kulturkomiteen. Ja 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0)
8335 14. des 2016 Stor bokstav B, romertall I Ja 57% (56/98) 43% (42/98) 42% (71/169)
8336 14. des 2016 Stor bokstav B, romertallene II - V Ja 96% (92/96) 4% (4/96) 43% (73/169)
8337 14. des 2016 Stor bokstav B, romertall VI, punkt 1 og 2 Ja 96% (91/95) 4% (4/95) 44% (74/169)
8338 14. des 2016 Stor bokstav B, romertall VI, punkt 3 Ja 79% (77/98) 21% (21/98) 42% (71/169)
8339 14. des 2016 Stor bokstav B, romertall VII Ja 57% (56/99) 43% (43/99) 41% (70/169)
8340 14. des 2016 Stor bokstav B, romertall VIII Ja 99% (97/98) 1% (1/98) 42% (71/169)