Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8287 13. des 2016 Forslag nr. 11 på vegne av SV. Nei 41% (42/102) 59% (60/102) 40% (67/169)
8288 13. des 2016 Forslag nr. 9 på vegne av A. Nei 36% (37/103) 64% (66/103) 39% (66/169)
8289 13. des 2016 Forslag nr. 10 på vegne av A. Nei 37% (38/102) 63% (64/102) 40% (67/169)
8290 13. des 2016 Forslag nr. 5 på vegne av A og Sp. Nei 40% (41/102) 60% (61/102) 40% (67/169)
8291 13. des 2016 Forslag nr. 4 og 6 - 8 på vegne av A og Sp. Nei 43% (44/103) 57% (59/103) 39% (66/169)
8292 13. des 2016 Forslag nr. 3 på vegne av A, Sp og V. Nei 47% (48/102) 53% (54/102) 40% (67/169)
8293 13. des 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og V. Nei 48% (49/103) 52% (54/103) 39% (66/169)
8294 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall I. Ja 57% (58/102) 43% (44/102) 40% (67/169)
8295 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall II, III, IV, V, IX, XI, XII, XIII og XIV. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
8296 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall VI. Ja 97% (100/103) 3% (3/103) 39% (66/169)
8297 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall VII. Ja 96% (98/102) 4% (4/102) 40% (67/169)
8298 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall VIII. Ja 97% (99/102) 3% (3/102) 40% (67/169)
8299 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall X. Ja 96% (98/102) 4% (4/102) 40% (67/169)
8300 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall XV, XVI, XIX, XX og XXI. Ja 58% (60/103) 42% (43/103) 39% (66/169)
8301 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall XVIII. Ja 64% (66/103) 36% (37/103) 39% (66/169)
8302 13. des 2016 Rammeområde 17 med romertall XVII. Ja 97% (99/102) 3% (3/102) 40% (67/169)