Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66721

Sist oppdatert: 2016-12-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 S (2016-2017), Innst. 10 S (2016-2017)

Beskrivelse: Statsbudsjettet 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8467 20. des 2016 Stor bokstav A romertall I Ja 59% (60/101) 41% (41/101) 40% (68/169)
8468 20. des 2016 Stor bokstav A romertall II Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)
8469 20. des 2016 Stor bokstav B. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)