Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66711

Sist oppdatert: 2017-01-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 5 (2016-2017), Innst. 121 S (2016-2017)

Beskrivelse: Nordisk samarbeid

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8480 10. jan 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)