Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66707

Sist oppdatert: 2017-01-09 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 16 S (2016-2017), Innst. 120 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av protokoll av 19. mai 2016 om Montenegros tiltredelse til traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8479 10. jan 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)