Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66706

Sist oppdatert: 2016-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 23 S (2016-2017), Innst. 140 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2016 under Utanriksdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8455 19. des 2016 Forslag nr. 1 på vegne av SV. Nei 4% (4/102) 96% (98/102) 40% (67/169)
8456 19. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)