Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 66704

Sist oppdatert: 2017-04-03 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 51 S (2016-2017), Innst. 236 S (2016-2017)

Beskrivelse: Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 194/2016 av 23. september 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv (EU) nr. 11/2013 om alternativ tvisteløsning i forbrukersaker og forordning (EU) nr. 524/2013 om nettbasert tvisteløsning i forbrukersaker og tilhørende gjennomføringsforordning (EU) nr. 1051/2015

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8769 4. apr 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (104/104) 0% (0/104) 38% (65/169)