Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66700

Sist oppdatert: 2016-11-30 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 8 L (2016-2017), Innst. 93 L (2016-2017), Lovvedtak 12 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i jernbaneloven og jernbaneundersøkelsesloven (gjennomføring av direktiv 2012/34/EU mv.)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8075 1. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 91% (96/106) 9% (10/106) 37% (63/169)
8076 1. des 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 90% (95/105) 10% (10/105) 38% (64/169)