Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66699

Sist oppdatert: 2016-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 31 S (2016-2017), Innst. 129 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2016 under Samferdselsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8429 17. des 2016 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A, Sp og V. Nei 46% (45/97) 54% (52/97) 43% (72/169)
8430 17. des 2016 Romertallene I, II og III. Ja 100% (97/97) 0% (0/97) 43% (72/169)