Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66693

Sist oppdatert: 2016-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 25 S (2016-2017), unntatt kap. 925, 927 og 5613, Innst. 126 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2016 under Nærings- og fiskeridepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8395 16. des 2016 romertallene I, II og III. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)