Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66689

Sist oppdatert: 2016-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Næringskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 19 S (2016-2017), unntatt kap. 1137, Innst. 134 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2016 under Landbruks- og matdepartementet m.m.

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8393 16. des 2016 Forslag nr. 1 på vegne av H og FrP. Nei 49% (50/102) 51% (52/102) 40% (67/169)
8394 16. des 2016 romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)