Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66679

Sist oppdatert: 2016-12-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kommunal- og forvaltningskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 29 S (2016-2017), unnateke kap. 542, 595 og 3595, Innst. 133 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2016 under Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8361 15. des 2016 romertallene IV og V. Ja 57% (60/105) 43% (45/105) 38% (64/169)
8362 15. des 2016 romertallene I, II og III. Ja 100% (107/107) 0% (0/107) 37% (62/169)