Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66678

Sist oppdatert: 2017-05-28 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: melding

Henvisning: Meld. St. 10 (2016-2017), Innst. 326 S (2016-2017)

Beskrivelse: Risiko i et trygt samfunn - Samfunnssikkerhet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8990 29. mai 2017 Forslag nr. 9 på vegne av A. Nei 34% (34/100) 66% (66/100) 41% (69/169)
8991 29. mai 2017 Forslag nr. 3 og 6 - 8 på vegne av A og Sp. Nei 42% (42/101) 58% (59/101) 40% (68/169)
8992 29. mai 2017 Forslag nr. 1, 2, 4 og 5 på vegne av A og Sp. Nei 48% (48/101) 52% (53/101) 40% (68/169)
8993 29. mai 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)