Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66673

Sist oppdatert: 2016-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Helse- og omsorgskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 26 S (2016-2017), Innst. 128 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i statsbudsjettet 2016 under Helse- og omsorgsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8446 19. des 2016 romertallene I, II og III. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)