Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66672

Sist oppdatert: 2016-12-18 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Utenriks- og forsvarskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 27 S (2016-2017), Innst. 127 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2016 under Forsvarsdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8457 19. des 2016 Forslag nr. 2 på vegne av Sp, V og SV. Nei 15% (15/103) 85% (88/103) 39% (66/169)
8458 19. des 2016 Forslag nr. 1 på vegne av Sp, V og SV. Nei 20% (21/103) 80% (82/103) 39% (66/169)
8459 19. des 2016 romertallene I og II. Ja 100% (103/103) 0% (0/103) 39% (66/169)
8460 19. des 2016 Romertall III. Ja 85% (88/103) 15% (15/103) 39% (66/169)