Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66671

Sist oppdatert: 2016-12-19 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 34 S (2016-2017), Innst. 150 S (2016-2017)

Beskrivelse: Ny saldering av statsbudsjettet 2016

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8476 20. des 2016 Forslag nr. 1 på vegne av KrF. Nei 7% (7/100) 93% (93/100) 41% (69/169)
8477 20. des 2016 romertallene I, II, III og IV. Ja 100% (101/101) 0% (0/101) 40% (68/169)