Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66669

Sist oppdatert: 2017-03-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Familie- og kulturkomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 38 L (2016-2017), Innst. 201 L (2016-2017), Lovvedtak 59 (2016-2017)

Beskrivelse: Lov om informasjonstilgang mv. for Statens helsetilsyn ved gjennomgang av et utvalg barnevernssaker

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8614 7. mar 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)
8615 7. mar 2017 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)