Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66668

Sist oppdatert: 2017-04-24 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Justiskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 12 S (2016-2017), Innst. 247 S (2016-2017)

Beskrivelse: Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8844 26. apr 2017 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A og Sp. Nei 39% (38/97) 61% (59/97) 43% (72/169)
8845 26. apr 2017 Forslag nr. 12 på vegne av SV. Nei 9% (9/96) 91% (87/96) 43% (73/169)
8846 26. apr 2017 Forslag nr. 10 på vegne av V. Nei 9% (9/97) 91% (88/97) 43% (72/169)
8847 26. apr 2017 Forslag nr. 4, 5 og 7 - 9 på vegne av KrF. Nei 15% (15/97) 85% (82/97) 43% (72/169)
8848 26. apr 2017 Forslag nr. 3 og 6 på vegne av KrF. Nei 10% (10/97) 90% (87/97) 43% (72/169)
8849 26. apr 2017 Forslag nr. 13 og 14 på vegne av SV. Ja 56% (54/97) 44% (43/97) 43% (72/169)
8850 26. apr 2017 Forslag nr. 11 på vegne av V. Ja 62% (60/97) 38% (37/97) 43% (72/169)
8851 26. apr 2017 Romertallene I - XXXIII Ja 63% (60/96) 38% (36/96) 43% (73/169)