Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66663

Sist oppdatert: 2016-12-15 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Arbeids- og sosialkomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 22 S (2016-2017), Innst. 132 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringar i statsbudsjettet 2016 under Arbeids- og sosialdepartementet

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8392 16. des 2016 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)