Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66659

Sist oppdatert: 2016-11-14 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: lovsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 2 L (2016-2017), Innst. 36 L (2016-2017), Lovvedtak 6 (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i skattebetalingsloven (utsatt betaling av formuesskatt)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
7984 15. nov 2016 Romertall I § 15-3 første og annet ledd Ja 59% (58/98) 41% (40/98) 42% (71/169)
7985 15. nov 2016 Resten av romertall I og romertall II Ja 96% (90/94) 4% (4/94) 44% (75/169)
7986 15. nov 2016 Lovens overskrift og loven i sin helhet. Ja 96% (90/94) 4% (4/94) 44% (75/169)