Du besøker nå de gamle nettsidene våre. Se våre nye sider her.

Ekstern id: 66654

Sist oppdatert: 2016-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Finanskomiteen

Type: budsjett

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 1 LS (2016-2017), Innst. 3 S (2016-2017)

Beskrivelse: Innst. 3 S Skatte-, avgifts- og tollvedtak 2017

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8401 17. des 2016 Forslag nr. 15 på vegne av SV. Nei 3% (3/99) 97% (96/99) 41% (70/169)
8402 17. des 2016 Forslag nr. 10 - 13 på vegne av SV. Nei 3% (3/99) 97% (96/99) 41% (70/169)
8403 17. des 2016 Forslag nr. 9 på vegne av Sp. Nei 9% (9/99) 91% (90/99) 41% (70/169)
8404 17. des 2016 Forslag nr. 8 på vegne av KrF, Sp og V. Nei 17% (17/99) 83% (82/99) 41% (70/169)
8405 17. des 2016 Forslag nr. 6 på vegne av A. Nei 41% (41/99) 59% (58/99) 41% (70/169)
8406 17. des 2016 Forslag nr. 4 på vegne av A og Sp. Nei 37% (37/99) 63% (62/99) 41% (70/169)
8407 17. des 2016 Forslag nr. 3 og 5 på vegne av A og Sp. Nei 41% (41/99) 59% (58/99) 41% (70/169)
8408 17. des 2016 Forslag nr. 1 på vegne av A, KrF og Sp. Nei 47% (47/99) 53% (52/99) 41% (70/169)
8409 17. des 2016 Forslag nr. 2 på vegne av A, Sp og SV. Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)
8410 17. des 2016 Forslag nr. 14 på vegne av H, FrP, KrF og V. Ja 59% (58/99) 41% (41/99) 41% (70/169)
8411 17. des 2016 Stor bokstav A samtlige romertall Ja 59% (58/99) 41% (41/99) 41% (70/169)
8412 17. des 2016 Stor bokstav B, romertall I, III og IV Ja 52% (51/98) 48% (47/98) 42% (71/169)
8413 17. des 2016 Stor bokstav B, romertall II Ja 100% (99/99) 0% (0/99) 41% (70/169)