Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66632

Sist oppdatert: 2017-03-29 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:4 S (2016-2017), Innst. 224 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Trond Giske, Marianne Aasen, Martin Henriksen, Tone Merete Sønsterud og Christian Tynning Bjørnø om en nasjonal strategi for digitalisering og oversikt over den digitale tilstanden i norsk skole

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8723 30. mar 2017 Forslag nr. 5 - 14 på vegne av V. Nei 7% (6/92) 93% (86/92) 46% (77/169)
8724 30. mar 2017 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 7% (7/94) 93% (87/94) 44% (75/169)
8725 30. mar 2017 Forslag nr. 3 på vegne av KrF og V. Nei 14% (13/94) 86% (81/94) 44% (75/169)
8726 30. mar 2017 Forslag nr. 1 og 2 på vegne av A og SV. Nei 36% (34/94) 64% (60/94) 44% (75/169)
8727 30. mar 2017 Romertall I. Nei 48% (45/94) 52% (49/94) 44% (75/169)
8728 30. mar 2017 Romertall II. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
8729 30. mar 2017 Romertall III. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)