Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66446

Sist oppdatert: 2017-02-22 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: representantforslag

Henvisning: Dokument 8:129 S (2015-2016), Innst. 183 S (2016-2017)

Beskrivelse: Representantforslag fra stortingsrepresentantene Line Henriette Hjemdal, Hans Fredrik Grøvan, Geir Sigbjørn Toskedal og Anders Tyvand om økt lærertetthet og en maksgrense for gjennomsnittlig gruppestørrelse på skolenivå

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8580 23. feb 2017 Forslag nr. 4 på vegne av Sp. Nei 6% (6/94) 94% (88/94) 44% (75/169)
8581 23. feb 2017 Forslag nr. 2 og 3 på vegne av KrF og SV. Nei 12% (11/94) 88% (83/94) 44% (75/169)
8582 23. feb 2017 Forslag nr. 1 på vegne av A. Nei 33% (31/94) 67% (63/94) 44% (75/169)
8583 23. feb 2017 romertallene I og II. Ja 51% (47/92) 49% (45/92) 46% (77/169)
8584 23. feb 2017 Romertall III. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)
8585 23. feb 2017 Romertall IV. Ja 100% (94/94) 0% (0/94) 44% (75/169)