Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66444

Sist oppdatert: 2017-03-06 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Transport- og kommunikasjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: proposisjon

Henvisning: Prop. 157 LS (2015-2016), Innst. 168 S (2016-2017)

Beskrivelse: Endringer i ekomloven og samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 92/2016 av 29. april 2016 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning 2015/2120 om tilgang til et åpent internett og internasjonal gjesting, og gjennomføringsforordning 2015/2352 om mobiltermineringstakster

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
8626 7. mar 2017 Innstillingens tilråding Ja 100% (102/102) 0% (0/102) 40% (67/169)