Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66443

Sist oppdatert: 2018-05-07 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:33 (2015-2016), Innst. 248 S (2017-2018)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Ketil Kjenseth og Trine Skei Grande om opphevelse av § 117 (odels- og åsetesretten)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
10776 8. mai 2018 Forslag nr. 1 på vegne av H og FrP. Nei 46% (77/167) 54% (90/167) 1% (2/169)
10777 8. mai 2018 Romertall II. Ja 54% (91/167) 46% (76/167) 1% (2/169)