Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66442

Sist oppdatert: 2019-06-02 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:17 (2015-2016), Innst. 283 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Gunnar Gundersen, Bente Stein Mathisen og Heidi Nordby Lunde om endring i § 98 (forbud mot uforholdsmessig inngrep i borgernes frihetssfære)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
12481 3. jun 2019 Forslag nr. 1 på vegne av H, FrP og uavhengig representant Ulf Leirstein. Nei 32% (54/167) 68% (113/167) 1% (2/169)
12482 3. jun 2019 Innstillingens tilråding Ja 56% (93/167) 44% (74/167) 1% (2/169)