Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66441

Sist oppdatert: 2019-12-16 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:30 (2015-2016), Innst. 129 S (2019-2020)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Michael Tetzschner, Erik Skutle, Hans Fredrik Grøvan, Abid Q. Raja og Martin Kolberg om endring i § 63 (fritak fra ombudsplikten ved stortingsvalg)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
13526 7. jan 2020 Innstillingens tilråding Ja 100% (153/153) 0% (0/153) 9% (16/169)