Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66440

Sist oppdatert: 2019-01-28 23:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:37 (2015-2016), Innst. 126 S (2018-2019)

Beskrivelse: Grunnlovsframlegg frå Per Olaf Lundteigen og Kjersti Toppe om endring i § 108 («det samiske folket» erstattar omgrepet «den samiske folkegruppa»)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
11952 29. jan 2019 Romertall I. Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)
11998 29. jan 2019 Romertall III. Ja 100% (166/166) 0% (0/166) 2% (3/169)
11954 29. jan 2019 Romertall II. Nei 57% (95/166) 43% (71/166) 2% (3/169)