Holder de ord legges ned i løpet av 2020.

Ekstern id: 66439

Sist oppdatert: 2020-05-04 22:00:00

Status: Behandlet

Komité: Kontroll- og konstitusjonskomiteen

Type: alminneligsak

Dokumentgruppe: grunnlovsforslag

Henvisning: Dokument 12:18 (2015-2016), Innst. 257 S (2019-2020)

Beskrivelse: Grunnlovsforslag fra Peter Christian Frølich og Michael Tetzschner om endring i § 25 (flytting av bestemmelsen om militærmakt mot innbyggerne)

Kategorier: Lenker:

Avstemninger

Ekstern id Dato Beskrivelse Vedtatt For Mot Ikke til stede
14031 14. mai 2020 Innstillingens tilråding Ja 100% (115/115) 0% (0/115) 32% (54/169)